• Stacks Image 1084

  Link
 • Stacks Image 1085

  Link
 • Stacks Image 1086

  Link
 • Stacks Image 1091

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 1096

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 1097

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 1098

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 1103

  Caption Text

  Link

Geodis Wilson - OneNordic
Uppdraget

Företaget var på gång med en stor nordisk omorganisation. Tidigare hade varje nordiskt land arbetat var för sig. Nu ville man bli ett starkare team och man har då valt att slå ihop alla till en gemensam nordisk organisation. Här var det viktigt att få med sig personalen och gå mot samma mål.
Trots att vi är mer eller mindre grannar med varje land och nästan pratar samma språk är det ändå många olika sätt att tänka, kulturer, arbetstraditioner m.m. som ska tas i beräkning i en sådan här stor sammanslagning.

Uppdraget bestod av (förutom att ge deltagarna information om det nya arbetssättet) att få alla att känna en sammanhörighet oberoende av vilket land man kommer ifrån. Ta fram det bästa av varje person och ta vara på all kunskap som man sedan tidigare hade och få alla att känna att tillsammans är vi starka!

Projektet döptes till OneNordic.

Projektet

Vi tog fram ett koncept där vi ville få fram själva känslan och tanken på att tillsammans är man stark. En av aktiviteterna som vi tog fram för att stärka denna känsla var ett militärinspirerat träningspass utformat av marinkåren i USA. Uppdraget döptes nu till OneNordic- Boot Camp.

En speciell framtagen layout med OneNordic-Boot Camp togs fram och denna kunde man sedan se på alla trycksaker. För att få fram marinkårstemat tog vi även fram ID-brickor (för bagaget) samt dogtags för lagindelningar osv.

För att förstärka konferensen startade vi med en föreläsare som gav deltagarna tips och idéer på hur man själv kan ändras och bli en starkare ledare och på så sätt engagera övrig personal. Vi valde att börja med detta och på så sätt få alla att bli maximalt laddade!

Boot Campen tog vid efter lunch och dagarna fylldes sedan med fler konferenspass, grupparbeten och ännu en föreläsare.

Effekten

För att förlänga konferensen och få deltagarna att komma väl förberedda gjorde vi en App där vi bl.a hade en välkomstfilm av VD:n där han hälsade dem välkomna samt gav dem några uppgifter. Denna app har vi sedan använt under genomförandet och även efter, där vi löpande har skickat ut information.

På plats hade vi även en fotograf som dokumenterade hela genomförandet och en kortare version av en film visades under middagen och den längre versionen kom sedan ut på appen.
De fick med sig både olika tankeställare och verktyg att använda för att sedan föra informationen vidare till nästa led.
Information
Geodis Wilson är ett av världens största företag inom frakt. Finns i 120 länder. Deras nordiska huvudkontor ligger i Göteborg. Totalt arbetar det ca 23.800 personer inom Geodis Wilson Group.

Kategori: Motivation/ Utbildning

Antal: ca 80 personer från våra nordiska länder.

Plats: Hotel Stenungsbaden Yacht Club

Vi är otroligt nöjda med konferensen där den röda tråden blev mycket starkare än vad vi från början kunde tro

-Peter Vallenthin - VD Geodis Wilson Nordic
Stacks Image 224
Stacks Image 260
Stacks Image 285
Stacks Image 296
Stacks Image 302
Stacks Image 899
Stacks Image 905
Stacks Image 910

Affärsidé

Vi skapar unika möten och levande konferenser med målet att maximera mötet och upplevelsen för kunden.

Vad vi gör

Möten & Event

Konferenser i Sverige och utlandet

Upplevelser

Helhetsleverantör

Här är vi också

Kontakta oss

Stacks Image 6042
+46 31 760 0991

Sverige:
Nedre Fribergs väg 8
429 41 Särö
Sweden

Monkfish Event - En mycket bra byrå!